Teun Roeloffs was de oprichter van het Roeloffs Transportbedrijf.
Hij begon in 1971 met het vervoer van landbouwwerktuigen en stro.
Halverwege de jaren '70 verschoven de aktiviteiten van de fouragehandel langzaam in de richting van de houtditributie.
Na het overlijden van Teun Roeloffs in 1994 hebben de 2 zoons het bedrijf voortgezet.